552 1400

Viðar Böðvarsson

Framkvæmdastjóri

Viðar Böðvarsson Framkvæmdastjóri, viðskiptafræðingur, lögg fast S: 5521400 og 6941401 [email protected]
Anna Ólafía Guðnadóttir Bókmennta og íslenskufræðingur. S: 696-1450 [email protected]
Bjarklind Þór Sölufulltrúi, hefur lokið námi sem löggiltur fasteignasali S: 6905123 [email protected]
Einar Marteinsson Löggiltur fasteignasali S: 893-9132 [email protected]
Gústaf Adolf Björnsson Löggiltur fasteignasali S: 895-7205 [email protected]
Kristín Pétursdóttir Löggiltur fasteignasali, yfirmaður skjalagerðar. S: 552-1400 [email protected]
Rakel Viðarsdóttir Viðskiptalögfræðingur, skrifstofu og fjármálastjóri, í námi til löggildingar. S: 552-1400 [email protected]

Fold fasteignasala ehf. var stofnuð af Viðari Böðvarssyni og fjölskyldu hans í ágúst árið 1994. Viðar hafði þá að baki fimmtán ára starfsreynslu í fasteignaviðskiptum og af rekstri fasteignasölu. Á þeim árum sem liðin eru frá því að fasteignasalan Fold hóf starfsemi hefur hún haslað sér völl á íslenskum fasteignamarkaði og hefur markaðshlutdeild fyrirtækisins vaxið jafnt og þétt. Rekstur nútíma fasteignasölu hefur á síðustu árum krafist vel menntaðs starfsfólks til að þjónusta viðskiptavini á traustan og fagmannlegan hátt. Á sama tíma hefur tölvuvæðing stóraukist svo og allt sem snýr að lagalegum kröfum sem gerðar eru til fasteignasala. Af þessu leiðir að sífellt eru gerðar meiri kröfur til fagkunnáttu starfsfólksins sem sinnir þessari þjónustu

Fasteignasala er í eðli sínu atvinnugrein sem nauðsynlegt er að byggi á traustum og öruggum vinnubrögðum því miklir hagsmunir eru í húfi hjá viðskiptavinum. Um leið þurfa fasteignasölur að vera framsæknar, opnar fyrir nýjungum í auglýsingum og kynningu eigna auk margs annars sem að viðskiptunum snýr. Traust og örugg þjónusta á öllum sviðum fasteignaviðskipta er aðalsmerki Foldar sem hefur og mun hafa fagmennsku í fyrirrúmi í stefnumótun sinni. Fold hefur frá upphafi verið leiðandi á sínu sviði með því að innleiða ýmsar nýjungar sem síðan hafa rutt sér til rúms í nútímalegri fasteignasölu. Þannig hefur fyrirtækið frá byrjun tekið þátt í þeirri tækniþróun sem tengist kynningu fasteigna á veraldarvefnum og á samfélagsmiðlum. Skýr verkaskipting er milli starfsmanna fasteignasölunnar sem vinna eftir gæðastjórnunarkerfi. Með tíðum fundarhöldum er leitast við að tryggja að allt ferli viðskiptanna gangi snuðrulaust fyrir sig og að staða hvers verkefnis sé ávallt skýr. Þessir þættir, það er tækni og skipulag, eiga án efa eftir að þróast og breytast mikið á næstu árum og mun Fold fasteignasala taka þátt í þeirri þróun og halda áfram að vera leiðandi í fasteignaviðskiptum. 

Kt: 590794-2529
Vsk nr: 43299

Gjaldskrá Foldar fasteignasölu: Söluþóknun er umsemjanleg og fer eftir tegund, stærð og verði hinnar seldu eignar. Almennt er söluþóknun á bilinu 1,5 - 2,5% af söluverði eignar, auk virðisaukaskatts. Kostnaður við gagnaöflun er á bilinu 27.280 - 55.000 kr. með virðisaukaskatti.  Gjald fyrir auglýsingu á vefmiðlum, þ.e. mbl.is, fasteignir.is (Vísir), fold.is  og eftir atvikum öðrum vefmiðlum, er kr. 12.276 kr., með virðisaukaskatti. Fyrir auglýsingar í prentmiðlum er greitt samkvæmt gjaldskrá miðilsins en eigendur eigna í einkasölu fá 20% afslátt. Umsýsluþóknun kaupanda er 79.980 kr., með virðisaukaskatti. Ef um er að ræða skjalagerð án söluferlis, þ.e. skoðun og verðmat íbúðar, aðstoð við tilboðsgerð, gerð kaupsamnings, afsals og annara skjala er viðskiptin varða er þóknun 1% af verði, en er umsemjanleg, fer eftir umfangi verksins, er yfirleitt á bilinu kr. 250.000. - 372.000. með virðisaukaskatti fyrir minni eignir.